Affugtning & Luftsolvarme


Tætte boliger og fugt

Generelt er nutidens ofte meget tætte og velisolerede huse gode for varmeregningen. Men bestemt ikke altid for indeklimaet. Problemet er udskiftningen af husets luft. Med dampspærre i vægge og lofter og tætte vinduer og døre er der generelt bremset godt og grundigt op for tidligere tiders naturlige ventilation gennem små og mange utæt-heder i vore huse. Fugt på indersiden af termoruderne er blevet et almindeligt tegn på, at indeklimaet ikke er i orden.Ventilationen kan ikke følge med
 

Indeklimaet i de fleste nyere huse er søgt sikret med ven-tilationskanaler og friskluftventiler. Men ventilationen og udluftningen er i mange boliger ikke dimensioneret og indrettet, så den reelt dækker behovene og den daglige adfærd i den tætte bolig. Er problemet alvorligt, kan det vise sig som egentlig sundhedsskadelig skimmelsvamp på vægge og i bygningsværk.

 

 
Sukkerklumper og sommerhuslugt
 

Specielt i bygninger, som ikke bruges hele året, forøges problemer med husets luftfugtighed samtidig af, at rum-temperaturen indendøre ofte er lav udenfor feriesæsonen. Den relativt lave temperatur - og de lukkede og låste døre og vinduer, - gør sommer- og fritidshuse ekstra udsat for fugt- og dårligt indeklima. Typiske tegn er oplevelse af klam og muggen lugt – og klumper i sukkerskålen - når huset skal tages i brug i weekender eller ferieperioder.

 
 

SolarVenti uden driftsudgifter

SolarVenti’s over 40.000 kunder har oplevet, at SolarVenti kan løse problemet med affugtning og indeklima – uden driftsudgifter. Også på dage og i perioder, hvor solen kun sjældent er fremme. For når anlægget har været i drift et stykke tid, er den generelle fugtighed i bygningsmaterialer og inventar blevet sænket. Og livsbetingelserne for mug og skimmelsvamp tilsvarende ødelagt.

Flere og flere kunder konstaterer, at luftsolfangeren også kan bruges til at skabe affugtning og bedre indeklima i helårsbeboelse. Og i kældre, camping-vogne, både, containere, museer m.v.Hvorfor er SolarVenti bedre end andre luftsolfangere?

Vi syntes jo selv at SolarVenti er bedre end andre luftsolfangere, og vil da gerne give en begrundelse. Der kan være mange grunde, men vi vil her give de vigtigste.

 • SolarVenti henter luften ind gennem mange små huller fordelt over hele bagpladen. Dette princip er patenteret og har flere fordele:
  1. Lufthastigheden bliver meget lav, pga. den store overflade, så den kommer ikke til at virke som en "støvsuger", som andre modeller med luftindtag i bunden. Her bliver lufthastigheden meget højere, så de får en vis støvsuger effekt og kan suge støv og snavs ind i luftsolfangeren.
  2. Den åbne bagplade gør at luftsolfangeren er selv-afkølende. Hvis man stopper blæseren om sommeren når det er varmt i huset, vil solcellen i luftsolfangeren blive meget varm. Det kan den ikke holde til og vil brænde af, hvis der ikke gøres noget for at køle den. I en SolarVenti luftsolfanger, vil der efter at ventilatoren er slukket, automatisk være udluftning på hele bagsiden, som varmen kan slippe ud af, og derfor tager solcellen ikke skade. I andre solfangere kan man finde på at trække luft inde fra huset når man slukker ventilatoren. Det er bl.a. for at køle solcellen, men har den negative effekt, at man trækker mados, røg, støv mv. indefra huset ud i solcellen, som så bliver snavset til indvendigt, hvilket langsomt nedsætter virkningen på solfangeren før den måske ender med ikke at virke.
   Man kan så montere solcellen uden på solfangeren, så undgår man at skulle køle den, men den varme som solcellen absorberer / skygger for luftsolfangeren, giver jo så ingen varme inde i solfangeren, og dermed mindre varme ind i huset.
   Bemærk, dette selvafkøling er meget vigtigt, da solcellen kan brænde af, hvis det mangler.
  3. Specielt ved vægmontage har det den fordel at den suger den forvarmede luft ind fra vægen, hele vejen omkring luftsolfangeren. Solen varmer jo luften op omkring luftsolfangeren, og denne opvarmede luft, bliver suget ind i SolarVentien. Hvor de modeller med luftindtag i bunden, kun får det luft med, som bliver varmet op lige under luftsoflangeren. Og hvis den er monteret f.eks. 10cm over jorden, er det meget lidt.
  4. Luftindtaget fordelt over hele bagpladen, virker indirekte som isolering, på den måde at luften inde i luftsolfangeren, altid bevæger sig væk fra bagpladen og længere ind i luftsolfangeren. Det betyder at når luften er kommet ind i luftsolfangeren, og bliver varmet op, så står den varme luft ikke op af bagpladen og taber varmen, da den altid bevæger sig ind i solfangeren.
  5. Indsuget på bagpladen gør at man selv kan vælge sin orientering af luftsolfangeren. Den kan stå på højkant, som den nok gør de fleste steder ved vægmontage, men du bestemmer selv om udblæsningen skal foregå i toppen eller bunden. Det sidste er meget nyttigt hvis den skal blæse ind i en "høj" kælder, hvor udblæsningen kan gå direkte ind i kælderen.
   Den kan også ligge på langs, evt. under et vindue, hvis hele syd gavlen er fyldt med vinduer. Ligesom den for det meste ligger på langs, når vi snakker tagmontage. Dvs. man skal ikke købe en bestemt model som er beregnet til at ligge ned, eller en anden model som skal stå op.

 • Varme absorberen i en SolarVenti består at sort filt. Dette har flere fordele:
  1. Filten har en meget lille masse (vægt) og er derfor meget hurtig at varme op, derfor bliver luften ud af luftsolfangeren også hurtigere varm.
  2. Filten virker som eet stort støv filter, som aldrig stopper til pga. den store overflade. Den smule støv som kommer ind, bliver fordelt over et meget stort areal, og derfor ikke stopper filteret. Andre har måske et filter i bunden, som pga. det lille areal og ovenfor beskrevne støvsuger effekt, meget lettere kan stoppe til, og skal skiftes / renses.
  3. Filten er selv-rensende over for bakterier/svamp. Hvis der skulle komme bakterier/skimmelsvamp i filteret, vil disse blive "brændt af" da den sorte filt kan opnå en meget høj temperatur, som bakterier og svamp ikke kan tåle og dør. Et filter i bunden af en solfanger, vil ikke blive varmet op af solen, og kan måske blive angrebet af bakterier/svamp, som dette "kolde" filter ikke er selvrensende overfor.

 • Regner du dit hus i m2 eller m3?:
  1. Vi har set nogle andre modeller hvor de angiver "rum dækningen" til 150m3. Det ser jo flot ud, man skal bare lige bemærke at det er m3 der er opgivet, og ikke m2. Hvis der er 2,4 m til loftet, så svarer de 150m3 til 62,5m2. Og så ser tallet knap så imponerende ud mere. Så husk at se efter hvad det er der bliver opgivet. Vi vil ikke kalde det for bevidst vildledning, men tanken har da strejfet os.
  2. SolarVenti's luftsolfangere er altid opgivet til m2, da langt de fleste husejere kender deres hus med m2 og ikke på husets m3.

 • Tror du på salgsgas?:
  1. Vi har set nogle (en) andre modeller hvor de angiver at varmeudviklingen er 250% højere end "konventionelle" luftsolfangere. Så er vi ovre i afdelingen for salgsgas, hvis vi ikke skal kalde direkte vildledning. Hvis vi skruer lufthastigheden ned til halvdelen af normalt, så bliver lufttemperaturen jo også meget højere på en SolarVenti, men det bliver den da ikke 200% bedre ved. Det er jo ikke kun temperaturen man skal se på, det er temperaturen ved en given luftmængde der er interessant. Der er måske små forskelle i effektiviteten af luftsolfangerne på det danske marked, men de er små, og slet ikke oppe i nærheden af 250%. SALGSGAS
  2. Samme producent opgiver effektiviteten af deres Luftsolfanger til 89%, og fortsætter så at "effektiviteten hos andre solceller ligger på ca. 14%", underforstået at andre luftsolfangere kører med 14% effektivitet. Dette er også helt hen i vejret. Det skal nok passe at effektiviteten af luftsolfangeren ligger på 89%, og det passer også at effektiviteten af solceller ligger på ca. 14%, men det er jo to vidt forskellige ting, som ikke kan sammenlignes. Luftsolfangeren er jo hele kassen, hvor de 14% af solindstrålingen bliver lavet om til strøm i solcellen og resten af solindstrålingen, op til 89%, bliver lavet om til varme. Så de 14% er kun på solcellen, som jo er den del der laver strømmen, og de har desværre kun en effektivitet på ca. 14%, også dem de selv bruger. igen SALGSGAS
  3. Vi ved snart ikke hvad vi skal tro, eller hvad der værst. Om de bevidst vildleder kunderne, eller om de bare ikke selv ved bedre, og rent faktisk selv tror på det de skriver, at de har opfundet det varme vand og den dybe tallerken.

 • Med eller uden vægmonteringskit?:
  1. Vi har set en producent som sælger deres luftsolfangere uden vægmonteringskit. Det er muligvis for at kunne skilte med en lavere pris. Men man skal bare lige huske at regne dette vægmonteringskit med når man sammenligner priser. Ligesom det er meget ærgerligt at glemme dette kit hvis man bestiller en luftsolfanger, så bliver man både forsinket i monteringen af sin luftsolfanger, og får en ekstra regning på ca. 1700kr oven i.
  2. SolarVenti's luftsolfangere er altid med vægmonteringskit, da langt hovedparten bliver monteret på vægen. Og hvis den skal monteres på taget, så genbruges langt hovedparten af delene i vægkittet til tagmontagen.

 • Pris kontra kvalitet?:
  1. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi syntes at SolarVenti's luftsolfangere har den bedste kvalitet på markedet. Vi ved også at det ikke er de billigste på markedet. Men hvis man husker at sammenligne kvaliteten også, samt tager højde for de ovennævnte små søforklaringer, så er vi ikke i tvivl om at sammenligningen falder ud til SolarVenti's fordel. At den så 100% bliver lavet i Danmark, og ikke Polen eller Kina, giver også en ekstra garanti for kvaliteten, samt en samfundsmæssig gevinst.
   Det er jo lidt ligesom hvis man køber en vinkelsliber i Jem og Fix til 89kr., så kommer det ikke den store overraskelse hvis den brænder af efter kort tids brug. Hvis man der i mod, køber en AEG, Metabo eller DeWalt til 1000kr., så regner man med at den holder i mange år.
   Men i modsætning til at udskifte en vinkelsliber, så er det pokkers ærgerligt og mere besværligt at udskifte sin luftsolfanger efter et par år, fordi man lige skulle spare 500kr.