SolarVenti udestuesæt

Luftsolfanger til montering på: Væg eller tag

 

Tryk for stort billede

 

Rum: Dækker normalt mindst 130 m²Maximum ydelse:
?-Afh. af udestuen
Kapacitet Ventilator:
170 m3/time
Ydelse Ventilator:
40 – 90 m3/time
Størrelse:
ca. 42 x 24 x 1 cm
Pris: 1800kr.

 

SolarVenti Udestuesæt
Henter man indblæsningsluften ind i sit hus fra en tilbygget udestue, giver SolarVenti’s Udestue- & Ventilations-sæt højest muligt udbytte for små penge. Dels køler anlægget udestuen, fordi udestuen trækker frisk luft ind, når solen skinner og ventilatoren kører. Og dels affugter og ventilerer anlægget resten af huset. Og giver samtidig huset et gratis varmetilskud.


Princippet er enkelt: Jo mere varme ventilationsluften ude fra udestuen optager fra solen, jo bedre affugtning - og jo højere varmetilskud - inde i huset.
Advarsel mod 'Den magiske sol' - løsning


Nogle kunder ønsker at bruge Udestue-sættet – eller lignende produkter - til at hente forvarmet luft ind fra hulrum mellem væg- eller tag- beklædning og isolering. Eller fra loftsrum oppe under taget.


SolarVenti og luftsolfanger.dk fraråder normalt den form for solopvarmning af ventilationsluften, når luften skal bruges i beboelse.


For luften som blæses ind kan indeholde isoleringsstøv, asbeststøv, afdampning fra trykimprægneret træ og imprægneret undertag, og i det hele taget usund luft fra konstruktioner, som ikke bør komme ind i huset.


Derudover er der risiko for 'kondensnedslag'. Særligt fra undersiden af tagflader - eksempelvis når solen begynder at skinne ned på taget tidligt om morgenen, efter en kølig nat.


SolarVenti Udestue- & Ventilations sæt kan leveres med et påmonteret filter. Men filtret vil dels begrænse ventilations sættets effekt væsentligt og vil alligevel ikke kunne opfange finere asbest- og mineralfibre. Derudover vil filtret relativt ofte skulle skiftes, for at undgå fuldstændig tilstopning. Derfor vil SolarVenti generelt ikke anbefale brug af løsningen - med eller uden filter -til indblæsning af luft i opholds- og beboelsesafdeling.


Men 'ventilations-sæt løsningen' uden filter kan være en god idé, hvis indsugningsluften hentes fra et kontrollerbart, rent rum. Som ved optagelse af solens varme inde bag glas eller lysgennemtrængelig plade, har en egentlig effekt som passiv solfanger efter gængs definition. Her er husets udestue en oplagt mulighed.


Inde i huset - Hvad er synligt ?